O projektu

ikona o projektu
Ciljevi projekta
Sažetak projekta
Istraživačka skupina

Ciljevi
projekta

Osnovni cilj ovog projekta je sustavno proučavanje, definiranje i povezivanje pojedinih elemenata interne komunikacije s organizacijskom reputacijom putem medijatornih varijabli koje uključuju angažiranost zaposlenika, marku poslodavca, stupanj ispunjenosti psihološkog ugovora i percipiranu organizacijsku podršku. Primjena rezultata i spoznaja prikupljenih ovim projektom bila bi višestruka; u znanstveno-istraživačke kao i primijenjeno-konzultantske svrhe. Izvedba projekta zamišljena je u šest faza.

Kroz projekt će se pokušati ostvariti sljedeće ciljeve odnosno, odgovoriti na sljedeća pitanja:

1. Što interna komunikacija (u organizaciji) obuhvaća?

Koji je najčešći smještaj interne komunikacije u hrvatskim organizacijama?

Na koje se sve načine upravlja internom komunikacijom)?

2. Koji su ključni kanali interne komunikacije?

3. Na koji se način mjeri interna komunikacija?

4.Koje su posljedice dobre odnosno loše interne komunikacije za organizaciju?

Na koji je način zadovoljstvo internom komunikacijom povezano s angažiranošću zaposlenika, markom poslodavca, psihološkim ugovorom i percipiranom organizacijskom podrškom?

Na koji su način angažiranost zaposlenika, marka poslodavca, psihološki ugovor i percipirana organizacijska podrška povezani s reputacijom organizacije, te s financijskim i nefinancijskim pokazateljima uspješnosti?

Na koji je način reputacija organizacije povezana s eksternom markom poslodavca?

5. Na koji način je moguće proširiti teorijsko i praktično znanje o važnosti o ulozi interne komunikacije u uspješnosti organizacije?

Sažetak
projekta

Istraživanja pokazuju kako se svugdje u svijetu povjerenje zaposlenika u vodstvo organizacije smanjuje. Dodatne promjene koje pridonose većoj važnosti interne komunikacije uključuju smanjenja broja zaposlenika, velike razlike u primanjima prosječnih zaposlenika i vodstva te masovne otkaze i njihov utjecaj na stupanj odanosti zaposlenika. Za internu komunikaciju u organizaciji to znači povećanu potrebu za iskrenom dvosmjernom komunikacijom. Globalizacija povećava usredotočenost na internu komunikaciju  kao i tehnologija koja je ubrzala povezivanje tržišta i organizacija. Osnovni cilj ovog projekta je proučavanje, definiranje i povezivanje pojedinih elemenata interne komunikacije s organizacijskom reputacijom putem medijatornih varijabli koje uključuju angažiranost zaposlenika, marku poslodavca, stupanj ispunjenosti psihološkog ugovora i percipiranu organizacijsku podršku.

Povezivanje varijabli interne komunikacije s varijablama organizacijske uspješnosti najbolji je način mjerenja i time jasnijeg ustrojavanja funkcije interne komunikacije u organizaciji. Konačna svrha projekta je proširenje i prilagodba definicije interne komunikacije kako bi operacionalizacija precizno i realno odražavala stanje u organizacijskom okruženju; utvrđivanje položaja organizacijskog smještaja interne komunikacije te utvrđivanje mjera uspješnosti interne komunikacije koje se provode u hrvatskim organizacijama. Posebna pažnja biti će posvećena obilježjima internih javnosti, načinima segmentacije, društvenim medijima, angažiranosti zaposlenika, komunikaciji promjena, komunikaciji vodstva i načinima mjerenja i evaluacije. Istraživanje povezanosti zadovoljstva internom komunikacijom i razine angažiranosti zaposlenika značajno je za organizacijsku uspješnost baš kao i istraživanje potencijalne veze s markom poslodavca i reputacijom organizacije.

graficki prikaz model odnosa

Istraživačka
skupina

Područje odnosa s internim javnostima, to jest područje interne komunikacije izrazito je interdisciplinarno. Na razmeđi odnosa s javnošću, upravljanja ljudskim potencijalima i marketinga – interna komunikacija istovremeno je dio raznih funkcija, a pri tome niti jedne. Interna komunikacija u akademskim istraživanjima najčešće se proučavala kao dio organizacijskih i menadžerskih teorija, odnosno unutar područja organizacijske komunikacije kao i organizacijske psihologije. Stoga se istraživanje u okviru ovog projekta zasniva na suradnji znanstvenika različitih područja istraživanja unutar psihologije, marketinga i menadžmenta. Istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost, pod nazivom “Doprinos interne komunikacije uspješnosti organizacije: položaj, kanali, mjerenje i odnos s povezanim konceptima” započeo je u listopadu 2018. godine i trajati će do listopada 2022. Na projektu sudjeluju istraživači s Ekonomskog i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ana Tkalac Verčič
Ana Tkalac VerčičVoditeljica projekta
Redovita profesorica u trajnom zvanju na Ekonomskom fakultetu – Zagreb. Bivša je Fulbrightova stipendistica. Dobitnica je raznih nagrada i priznanja poput nagrade »Mijo Mirković«, PRIDE, ProPR i GrandPrixa za razvoj struke odnosa s javnošću. Članica je programskih odbora, znanstvenih odbora i uredništava međunarodnih znanstvenih časopisa (Public Relations Review, Journal of Public Relations Research, International Journal of Strategic Communications). Koautorica je i urednica nekoliko knjiga poput „Odnosa s medijima“, „Public relations metrics: research and evaluation“ i sveučilišnoga udžbenika „Odnosi s javnošću“. Autorica je više od 50 znanstvenih članaka. Predsjednica je Hrvatske udruge za odnose s javnošću.
Zvonimir Galić
Zvonimir Galić
Zvonimir Galic je izvanredni profesor psihologije rada i organizacijske psihologije na Sveučilištu u Zagrebu. Njegovi glavni istraživački interesi fokusirani su na odnos ličnosti i radnog ponašanja, a ostali interesi uključuju istraživanja motivacije za rad te vođenja i donošenja oduka u organizacijama. Njegova istraživanja objavljena su u međunarodnim časopisima kao što su Journal of Vocational Behavior, Personality and Individual Differences, Journal of Personality Assessment, Human Performance, and International Journal of Selection and Assessment. Bio je gostujući istraživač na Purdue University, Psychological Sciences u SAD-u (Fulbright’s Postdoctoral Research Award), i na Australian National University, Research School of Management u Australiji (Endeavour Postdoctoral Research Fellowship).
Dijana Najjar
Dijana Najjar
Dijana Najjar završila je preddiplomski i diplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a dio preddiplomskog studija provela je na Sveučilištu Macquarie u Sydneyju te na Sveučilištu u Beču. Trenutno je doktorandica na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a njeno područje zanimanja su interne komunikacije, što će ujedno biti i područje kojim će se baviti u doktorskom radu. Nakon karijere u turizmu, kao voditeljice korporativnih komunikacija u Korčula Hotelima, prelazi na Ekonomski fakultet u Zagrebu kao asistentica na katedri za Marketing, a trenutno je viša stručna suradnica za korporativne poslove u društvu Philip Morris Zagreb, gdje je, između ostalog, zadužena upravo i za internu komunikaciju.
Nina Pološki Vokić
Nina Pološki Vokić
Redovita profesorica na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je „Marketing“ i „Management“, magistrirala „Organizaciju i menadžment“ te doktorirala u području upravljanja ljudskim potencijalima. Od 2016. godine predaje „International human resource management” na Međunarodnoj ljetnoj školi Ekonomskog sveučilišta u Beču. Koautorica je dva sveučilišna udžbenika i jednog sveučilišnog priručnika, suurednica tri znanstvene publikacije, kao i autorica 15 poglavlja u knjigama i više od 60 znanstvenih radova. Kao voditeljica ili suradnica sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata, od kojih se ističe projekt „Međunarodno komparativno istraživanje organizacijskih politika i praksi upravljanja ljudskim potencijalima“ u organizaciji CRANET mreže.
Dubravka Sinčić Ćorić
Dubravka Sinčić Ćorić
Redovita je profesorica na Katedri za marketing Ekonomskoga fakulteta u Zagrebu. Voditeljica je specijalističkog poslijediplomskog studija Marketing poslovnih (B2B) tržišta. Članica je međunarodne udruge za marketing EMAC, hrvatske udruge za marketing CROMAR i potpredsjednica Hrvatskog društva lobista (HDL). Kontinuirano objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja marketinga i poslovnog upravljanja. Sudjeluje kao voditelj i/ili istraživač u istraživačkim projektima Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Sveučilišta u Zagrebu, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Europske unije (Obzor 2020). Uz posao na Fakultetu, aktivno surađuje s hrvatskim i međunarodnim organizacijama, kao konzultant i istraživač, u projektima koji uključuju istraživanje, konzultacije i/ili vođenje organizacijskih procesa.
Anja Špoljarić
Anja Špoljarić
Trenutno je zaposlena kao asistentica na projektu Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom Doprinos interne komunikacije uspješnosti organizacije: položaj, kanali, mjerenje i odnos s povezanim konceptima. Svoj rad vrši u sklopu Katedre za marketing Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, na kojem je i diplomirala 2018. godine. Za vrijeme studiranja je kao demonstrator tri godine surađivala s profesoricom iz Odnosa s javnošću, Oglašavanja, Integrirane marketinške komunikacije i Upravljanja marketingom, pa je stoga upisala smjer Marketing na Diplomskom sveučilišnom studiju Poslovne ekonomije. Područje interesa su joj odnosi s javnošću, a poglavito interna komunikacija kojom će se baviti i u svojoj doktorskoj disertaciji.